komunikacja biznesowa

komunikacja biznesowa

Wdrażamy komunikację wideo w firmach w celu zwiększenia szybkości i efektywności przepływu informacji na wszystkich poziomach organizacji. Integrujemy technologię streamingu z istniejącymi systemami IT firmy, udostępniamy nasze zaplecze techniczne (łącza, serwery), realizacyjne (kamery, miksery etc.) oraz szkolimy pracowników. Przykładowe zastosowania to komunikacja strategiczna (wystąpienia zarządu, prezentacje kadry kierowniczej), spotkania okolicznościowe oraz komunikaty firmowe.