Transmisje WZA

ATM

W dniu 21.11.2012 roku Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA przyjęła zmiany w zakresie „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, dotyczące umożliwienia obserwowania przebiegu walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Livingmedia realizuje kompleksowo usługi związane z transmiją online obraz WZA. Jednym z naszych klientów w tym obszarze jest ATM SA.

zob. wersję VoD transmisji WZA