Szkolenia wewnętrzne

Komenda Główna Policji

Od 2012 roku Platforma Livingmedia wykorzystywana jest przez Policję Polską do przeprowadzania cyklicznych szkoleń oraz transmisji z ważnych wydarzeń i konferencji do kilkuset komend powiatowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Komenda Główna Policji wykorzystywała m.in. nasz system do szkoleń funkcjonariuszy przed mistrzostwami Euro 2012. W ramach usługi – oprócz transmisji audio-wideo – system umożliwia uwierzytelnianie uczestników, generowanie haseł i wysyłanie danych dostępowych oraz szczegółowy monitoring połaczeń, wraz z dokadnym czasem zalogowania i wylogowania, transferem danych, numerem IP oraz geoIP.