Komunikacja wewnętrzna

Fortum Polska

Fortum Power and Heat Polska jest polskim oddziałem międzynarodowej grupy energetycznej działającej w Skandynawii, Finlandii, Rosji oraz krajach nadbałtyckich.
Fortum w Polsce składa się z siedmiu podmiotów produkujących ciepło i energię elektryczną, w których pracuje łącznie ok. 1.200 pracowników. W ramach korporacji organizowane są Fortum Dialog, czyli cykliczne spotkania pracowników danego kraju z prezesem całej korporacji z wykorzystaniem technologii transmisji online. Livingmedia odpowiada za realizację technologiczną tych spotkań w Polsce od 2011 roku.